Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 24 2018

9755 5483 500
Reposted fromstroschek stroschek viaAmericanlover Americanlover
2825 3c2e
Reposted frommagdaleniusz magdaleniusz viapsychedelix psychedelix

September 17 2018

9362 3cd6 500
Reposted fromGrygson Grygson vianiezwyykla niezwyykla

September 14 2018

2492 c5fe 500
Andrzej Stasiuk "Przez rzekę".
Reposted fromPoranny Poranny viajointskurwysyn jointskurwysyn
Reposted frompomruki pomruki viacudoku cudoku

August 21 2018

0409 44a4 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaszydera szydera
- Wierzy Pan, że po śmierci będzie lepiej?
- Oczywiście, że tak. Tylu tam poszło i jeszcze nikt nie wrócił, to musi być tam lepiej.
— znalezione

August 19 2018

1380 ea64 500
Reposted fromrubinek rubinek viaverdantforce verdantforce
Ślubuję ci miłość, wierność w wyborze jedzenia i uczciwość podczas grania w gry oraz że cię nie opuszczę aż do momentu jak zamówisz hawajską. Przyjmij moje hasło do Netflixa jako znak mojej miłości.
Reposted fromakward akward viapikkumyy pikkumyy
5510 c4c4
Reposted fromvanilka vanilka viajelnk jelnk
1027 71a7 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viapiehus piehus

August 17 2018

Żeby uleczyć ranę, musisz przestać ją dotykać.
Reposted fromxalchemic xalchemic viaagainnagain againnagain
0910 6f6f
Reposted frompiehus piehus
Ucieczki
Reposted fromEmisja Emisja viamyslodsiewnia myslodsiewnia
Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viacudoku cudoku

August 07 2018

8276 c37d 500
Reposted fromkatisz katisz viaoski oski
8882 834d
Reposted fromgaf gaf viaotella otella

August 05 2018

9307 b3f2 500
Reposted frompiehus piehus vialaparisienne laparisienne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl