Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2018

2445 f25f 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viadzony dzony

February 19 2018

5811 116e 500
Reposted fromMtsen Mtsen viaheartbreak heartbreak

February 18 2018

w życiu ważne są tylko dwie rzeczy
pierwsza 
bardzo ważna
i druga 
jeszcze ważniejsza

najważniejsze 
by nigdy ich nie pomylić
— Remigiusz Kociołek - Dwie rzeczy.
Reposted fromnutt nutt viamyszkaminnie myszkaminnie
8589 7abf 500
Reposted fromadamkrk adamkrk viamentispenetralia mentispenetralia
4265 2252 500
Reposted fromcreepandweirdo creepandweirdo viaoll oll
3273 7d28 500
Reposted fromflopsbox flopsbox viaohhwell ohhwell

February 17 2018

2366 c79c
Smak rodzinnego domu
Reposted fromniggertits niggertits viarefluksy refluksy

Badacz duszy ludzkiej, naukowiec Arno Stern, uważał, że człowiekowi do twórczego i szczęśliwego życia niezbędne są trzy rzeczy: swobodne malowanie (nie na zadany temat i bez oceniania), taniec i muzyka.

4089 75a6
Reposted fromzciach zciach vialokrund2015 lokrund2015

February 16 2018

2020 8067
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaOnly2you Only2you

February 15 2018

2028 1b06 500
Człowiek składa się w 80% z wody. Jeżeli nie masz żadnego celu w życiu jesteś po prostu chodzącą kałużą.
Reposted fromscorpix scorpix viapiehus piehus
Zanim kobieta zaangażuje się w związek z mężczyzną, powinna móc odpowiedzieć twierdząco na trzy pytania.[...] Czy zawsze odnosi się do Ciebie z szacunkiem? To pierwsze pytanie. Drugie pytanie brzmi: jeśli za dwadzieścia lat będzie dokładnie tą samą osobą, czy w dalszym ciągu chciałabyś za niego wyjść? I wreszcie: czy sprawia, że chcesz być lepsza? Jeśli spotkasz kogoś, przy kim na wszystkie trzy pytania będziesz mogła odpowiedzieć twierdząco, to znaczy, że znalazłaś odpowiedniego mężczyznę.
— Colleen Hoover – Pułapka uczuć
Reposted fromWilalena Wilalena viaeternaljourney eternaljourney

February 14 2018

4325 b306 500
Reposted fromniewychowana niewychowana viagabrielle gabrielle
5117 02ec 500
Reposted frommadn madn viazavas zavas
9384 2009 500
7012 5f09 500
Reposted fromdesinteressement desinteressement viaikari ikari

February 12 2018

9599 9c74 500
Reposted fromtfu tfu viaalcohoolic alcohoolic

February 09 2018

A teraz zaczyna się tajemnicza, ekscytująca, boleśnie intrygująca rzecz: zmiana.
— Sándor Márai
Reposted fromcorvax corvax viairmelin irmelin

February 07 2018

0725 b1ed
Reposted frommononok mononok viatobecontinued tobecontinued
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl