Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 01 2017

6952 218a
Reposted fromSzczurek Szczurek viazembata zembata

August 29 2017

14 wyselekcjonowanych cytatów na temat czytania książek

1. Czytając autorów, którzy dobrze piszą, przyzwyczajasz się do tego, by dobrze mówić.

2. Kultura to nie ilość przeczytanych książek, lecz ilość zrozumianych.

3. Ludzie, którzy czytają książki, zawsze będą panowali nad tymi, co oglądają telewizję.

4. Książka jest zawsze lepsza od filmu, ponieważ wyobraźnia w tym przypadku nie ogranicza się w kwestii efektów specjalnych.

5. Im więcej czytasz, tym mniej naśladujesz innych.

6. Ludzie dzielą się na dwie kategorie: tych, co czytają książki oraz tych, co słuchają czytających.

7. Podobnie jak z groszy składa się złotówka, tak z ziarenek przeczytanego składa się wiedza.

8. Czytanie dla umysłu jest tym, czym ćwiczenia fizyczne dla ciała.

9. Istnieje tylko jedna rzecz gorsza od niedotykania książek przez ostatnie 90 dni: niedotykanie książek przez 90 dni i myślenie, że nic się nie stało.

10. Są gorsze przestępstwa niż palenie książek. Na przykład nie czytanie ich.

11. Żeby zostać mądrym, wystarczy przeczytać 10 książek – aby je znaleźć, należy przeczytać tysiące.

12. Książki to statki myśli pływające po falach czasu i ostrożnie niosące swój drogocenny ładunek od jednego pokolenia do drugiego.

13. Pamiętaj: to, kim jesteś definiowane jest przez to, co czytasz.

14. Ufaj książkom – są twoimi najbliższymi. Milczą gdy trzeba, i mówią, otwierając przed tobą świat w razie konieczności.

Reposted fromgrzyps grzyps viacudoku cudoku

August 26 2017I'm an independent teddybear

August 23 2017

2879 3f0b
Reposted fromillusionist illusionist viaRani Rani

August 14 2017

2435 a2d1 500
Reposted fromzciach zciach viagorzkaczekolada gorzkaczekolada

August 10 2017

July 28 2017

2780 07ed 500
Jak każdy.

July 27 2017

Reposted fromargasek argasek viakarmacoma karmacoma
9355 0f6f
Reposted fromkarmacoma karmacoma
Reposted fromredsth redsth viakarmacoma karmacoma
7659 3a77
Reposted fromsplitpersonality splitpersonality vialiona liona
1981 a338
Reposted fromfitvet fitvet viaHanoi Hanoi
2933 f512
Reposted frommeem meem viamikrokosmos mikrokosmos

July 26 2017

8276 65f4 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viamezalians mezalians
9429 d65c 500
Reposted fromduvet duvet viafou fou

July 13 2017

Dom to miejsce, gdzie dusza rozbiera się do naga. Dom to miejsce, gdzie można zdjąć maskę i dać się domowi pogłaskać po policzku. Dom kołysze do snu. Dom nie ocenia, nie rozlicza, dom kocha bezwarunkowo i bezinteresownie. Tylko dom tak kocha. Jeśli jest prawdziwym domem.
— Agnieszka Kacprzyk - Klinika kukieł
Reposted fromkalesony-dziadka kalesony-dziadka

July 06 2017

7729 777a
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viacappaque cappaque

June 18 2017

7164 691d 500
Reposted fromssozs ssozs vialonely-girl lonely-girl
3207 4461 500
Reposted fromMeshirr Meshirr vialaparisienne laparisienne
4422 342c 500
Reposted fromzlotowlosa zlotowlosa viadrunkenheart drunkenheart
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl