Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 07 2019

2637 804b 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viaucieknijmi ucieknijmi
6652 6cf5 500
Reposted fromikhakima ikhakima
3381 f446 500
Reposted fromikhakima ikhakima
4709 2e7d 500
Reposted fromikhakima ikhakima

May 16 2019

6371 1538
5785 8675 500
Reposted fromsoftboi softboi viaahuramazda ahuramazda
Bądź sobie pochmurny, ale nie rób deszczu.
— Phoebe Buffay, "Przyjaciele"
Reposted fromcudoku cudoku viaszalony-virus szalony-virus
1522 e023 500
Reposted fromnonperfect nonperfect viamyszkaminnie myszkaminnie

February 27 2019

6518 a719 500
Reposted fromkatastrofo katastrofo viacudoku cudoku

January 29 2019

0275 5d64
Reposted fromserempoz serempoz viapodprzykrywka podprzykrywka

November 04 2018

Amerykański psycholog Dan Gilbert, który od lat prowadzi badania nad szczęściem, doszedł do wniosku, że my tak naprawdę nie bardzo wiemy, co jest dla nas dobre. Nie potrafimy tego zdiagnozować. I w związku z tym często decydujemy się na coś, co na dłuższą metę nas unieszczęśliwia, bo jesteśmy wielorako uwarunkowani - konstytucją biologiczną, przeszłością, tym, że ogromna część procesów psychicznych jest nieświadoma, że żyjemy w kulturze, która stawia nam określone wymagania, itd. I co z tym fantem zrobić? - Ja bym powiedział, że na szczęście, w przeciwieństwie do zwierząt, mamy jednak pewien margines, który pozwala nam zdecydować, jak chcemy żyć. Sęp nie zje sałaty, a wieloryb grochówki, bo natura mówi im dokładnie, jak mają się odżywiać, ale człowiek może jeść albo to, co mu najbardziej smakuje, albo może pójść do dietetyka, albo z powodów etycznych zostać weganinem itd. Chcę przez to powiedzieć, że miłość to nie jest tylko coś, co nam się przydarza, coś, czego doznajemy, co przynależy do sfery uczuć. Nie? - Ja bym nawet powiedział, że miłość w ogóle nie ma tak wiele wspólnego z uczuciami. Uczucia stanowią paliwo, są warunkiem koniecznym miłości, bo trudno sobie wyobrazić, że będzie pani kochała kogoś, kto panią odstręcza, czy kogoś, kto się pani nie podoba. Coś musi panią chwycić za serce, ale uczucia same w sobie nie wystarczą. Nie da się na nich zbudować czegoś trwałego. Mówi się, że faza zakochania, tego "porwania", dzięki któremu wszystko jakby samo się dzieje, trwa od dwóch do czterech lat. To wiadomo, ale potem to uniesienie ustępuje miejsca chyba innym uczuciom - bliskości, przywiązaniu, przyjaźni, lojalności? - Tylko żeby te inne uczucia "weszły" i dalej wiązały się z miłością, musi pani trochę popracować.
— Bartłomiej Dobroczyński w rozmowie z Agnieszką Jucewicz
Reposted frommhsa mhsa viamisne misne

October 25 2018

7413 c8d0 500
Reposted frombuszujacawzbozu buszujacawzbozu viaciarka ciarka
Nie rozmieniaj się na drobne. Naucz się grzecznie i szybko mówić "nie".
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaplugss plugss
2683 d9f1 500
Reposted fromoll oll
5319 6660 500
Reposted fromtfu tfu viayourhabit yourhabit

October 18 2018

5966 ae80 500
Reposted fromtfu tfu viapodprzykrywka podprzykrywka
5688 aef3 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaSkydelan Skydelan

October 17 2018

3238 2c76 500
Reposted fromjiyuuna jiyuuna viaSylvka Sylvka

October 14 2018

October 11 2018

1971 e1ce 500
Reposted fromkatsiu katsiu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl